“กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”

ขอประกาศ รายละเอียดการรับแจกพืชพันธุ์ดี เป็นการแจ้งประกาศจากทีมงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โปรดดูรายชื่อของท่านตามประกาศ ซึ่งมีทั้งประกาศรายชื่อรวมทั้งหมด และแยกตามจุดรับ  โดยเรียงชื่อตามตัวอักษร  ตามลิงค์ด่านล่าง

2. ให้ตรวจสอบรายละเอียดของท่าน(จำนวนพืชที่ได้รับ)  พร้อมทั้งรหัสการจอง เช่น   K.... , 1-... , SKK...  เป็นต้น

3. เมล็ดพันธุ์มะละกอมีจำนวนจำกัด จึงจัดสรรตามลำดับการจองก่อน-หลัง (มีการปรับข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง 2 เม.ย. 2561)

4. สำหรับผู้จองพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ต้องรอประกาศในแต่ละรอบ เนื่องจากพันธุ์กล้วยทะยอยออกเป็นชุด

5. เอกสารติดต่อสำหรับรับพันธุ์พืช ดำเนินการดังนี้

   5.1 เอกสารการจอง และ สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่  (ท่านใดที่ส่งหลักฐานไม่ครบ โปรดเตรียมมาด้วย)

   5.2 การรับพันธุ์พืชแทนกัน ผู้รับแทน นำเอกสารของผู้จองที่ประสงค์จะให้รับแทนมาด้วย

6. จำนวนการรับพันธุ์ ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ที่กำหนดวันที่รับเรียบร้อยแล้ว สามารถรับพืชได้ครบตามจำนวนแจ้งในประกาศนี้

 

 คลิกดู ประกาศรายชื่อรวมทั้งหมด

คลิกดู ประกาศรายชื่อรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (ให้มารับในวันที่ 5 และ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.)

คลิกดู ประกาศรายชื่อรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ.สกลนคร (ให้มารับในวันที่ 30 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) อาจมีการเพิ่มวันในการรับพืช 

คลิกดู ประกาศรายชื่อผู้จองพันธุ์ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน กรุงเทพมหานคร (ให้มารับในวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)  ปรับข้อมูลเมล็ดมะละกอเพื่อความถูกต้อง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561

คลิกดู ประกาศรายชื่อรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน กรุงเทพมหานคร (รอประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561 อีกครั้งในการแจ้งวันรับ  
ปรับข้อมูลเมล็ดมะละกอเพื่อความถูกต้อง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561

คลิกดู ประกาศรายชื่อไม่ระบุจุดรับพันธุ์พืช   ปรับข้อมูลเมล็ดมะละกอเพื่อความถูกต้อง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561 (ให้ติดต่อแจ้งสถานที่รับทาง ศูนย์ประสานงาน วิทยาเขตกำแพงแสน หรือส่งมาที่เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 3 เมษายน 2561)

 

คลิกดูแผนสถานที่และผู้ประสานงานการแจกพืชพันธุ์ดี 

แปลงทดลองพืชสวน 1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ ติดต่อ อ.อารยา เบอร์ 081-6846894 และ คุณพรศิริ(ฝน) 064-4695117

 

แปลงทดลองพืชสวน 1 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ติดต่อคุณปัทมวรรณ (ฝ้าย) เบอร์ 093-7799160

 

โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  สกลนคร ติดต่อคุณ เจนจิรา เบอร์ 089-2799123, คุณพัชราภรณ์ เบอร์ 090-3369873 และ อ.ประภาษ เบอร์ 061-9733628