การออกแบบจัดสวน บ้านอิ่มใจ-สวนอิ่มสุข วิทยากร รศ.ศศิยา ศิริพานิช และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โปรดติดตามและอ่านเรื่องเต็มได้ที่ เวบไซด์ศุภลัย