ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืช คือ พี้ชหรือท้อ จำนวน 5 พันธุ์ คือ

 1. พี้ชหรือท้อ พันธุ์ อำพันอ่างขาง 1 (รายละเอียดพันธุ์)
 2. พี้ชหรือท้อ พันธุ์ อำพันอ่างขาง 2 (รายละเอียดพันธุ์)
 3. พี้ชหรือท้อ พันธุ์ อำพันอ่างขาง 3 (รายละเอียดพันธุ์)
 4. พี้ชหรือท้อ พันธุ์ อำพันอ่างขาง 4 (รายละเอียดพันธุ์)
 5. พี้ชหรือท้อ พันธุ์ ทรอปิคบิ้วตี้ (ทรอปิค บิวตรี้)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ เป็นผู้วิจัย และยื่นจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมดหนังสืออนุสิทธิบัตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 อนุสิทธิบัตร คือ “วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ เป็นผู้วิจัย และยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ผลงานเรื่อง
    :ดีเอ็นเอเครื่องหมายกล้วยไม้สกุลหวายและการใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์

คณะวิจัย  : จุลภาค คุ้นวงศ์ ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และ ทิพวัลย์ อยู่ชา(จดสิทธิบัตรเมื่อ 9 มี.ค. 52) 
ผลงานเรื่อง : ถาดผลไม้
คณะวิจัย : อุณารุจ บุญประกอบ และ ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป (อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสิน)
ผลงานเรื่อง : แผ่นควบคุมการซึมผ่านคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนผ่านภาชนะบรรจุ
คณะวิจัย : วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และ จริงแท้ ศิริพานิช(อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสิน)


     
พืชพันธุ์ใหม่

 1.    ฟักทองรับประทานสด พันธุ์ กำแพงแสน-10R (KPS-10R)  โดย อ.ดร.อัญมณี  อาวุชานนท์
 2.     มะละกอ พันธุ์ แขกดำเกษตร  โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ไทยพงษ์ (ขึ้นทะเบียนพันธุ์ เมื่อ ปี 2559)
 3.     ฝรั่งพันธุ์ใหม่หวานพิรุณ และพันธุ์ เค ยู การ์ด  (HORT-D1 และ HORT-R1) โดย รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ
 4.     ถั่วฝักยาวพันธุ์แสนขจี 2
 5.     มะกอกฝรั่งพันธุ์มันกำแพงแสน
 6.     แอปเปิ้ลเมล่อน พันธุ์ green first
 7.     กระเจี๊ยบเขียว OKASX1416
 8.     หม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42