ฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 39
อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตผลและใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 39