• คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
    ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Nation)

  • ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี (Richmond Stylish Convention Hotel) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562


    การลงทะเบียนและการชำระเงิน

  • ผลงานเรื่องเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
  • รับเล่มบทคัดย่อและไฟล์เล่มรวมเรื่องเต็ม ฯ ในวันประชุม
  • ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อ บัญชี "การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 " เลขที่บัญชี 769-2-75646-7
  • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม - ติดต่อสอบถาม ได้ที่ email : 18thnhc2019@gmail.com