เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล  การขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

ผู้เรียบเรียง  นายวันชาติ  นิติพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน